تغییر ضوابط و چگونگی ارائه صورت معاملات فصلی مودیان

0
145

متن کامل اطلاعیه اصلاحیه اجرای ماده ۱۶۹ قانون مالیات مستقیم در زیر آمده است:
به اطلاع می رساند در راستای اجرای ماده ۱۶۹ اصلاحیه مورخ ۱۳۹۴/۰۴/۳۱قانون مالیات های مستقیم، تغییراتی در ساختار بسته های دریافت اطلاعات صورت معاملات فصلی صورت گرفته است. این تغییرات که از ابتدای سال ۱۳۹۶ لازم الاجرا خواهد بود و صورت معاملات سال ۱۳۹۶ و پس از آن باید بر این اساس تهیه و ارائه گردد، به شرح ذیل می باشد :

تغییر در اقلام گزارش خرید
تغییر در اقلام گزارش فروش
تغییر در اقلام گزارش پرداخت قرارداد
ایجاد گزارش جدید دریافت قرارداد
ایجاد گزارش جدید صادرات
ایجاد گزارش جدید واردات
ایجاد گزارش جدید حق العمل کاری
ایجاد گزارش جدید حمل و نقل بار
ایجاد گزارش جدید حمل و نقل مسافر
ایجاد گزارش جدید بیمه
ایجاد گزارش جدید قرارداد اجاره
تاکید می گردد نسخه های نرم افزار برخط و غیر بر خط، مطابق با این تغییرات از ابتدای سال ۱۳۹۶ اجرایی و در اختیار مودیان محترم قرار داده خواهد شد و دریافت اطلاعات سال ۱۳۹۵ و پیش از آن، کماکان با مقررات و قالب های قبلی به قوت خود باقیست.

با کلیک روی پیوندهای ذیل، سه فایل اطلاعات تکمیلی مربوطه را دانلود کنید.

دریافت جزییات ساختار اطلاعاتی بسته های صورت معاملات فصلی مطابق با قانون اصلاحی

دریافت دستورالعمل ماده ۱۶۹ قانون اصلاحی مالیات مستقیم (سال ۱۳۹۶)
دریافت دستورالعمل ماده ۱۶۹مکرر قانون مالیات مستقیم (سال ۱۳۹۵ و پیش از آن)

این مطلب را به اشتراک بگذارید:

افزودن دیدگاه