تفاوت سر قفلی و حق کسب و پیشه چیست؟

0
77

سر قفلی وجهی است که مالک در ابتدای اجاره و جدای از اجاره بها از مستأجر می گیرد تا محل را به وی اجاره بدهد و واگذار کند. ولی حق کسب و پیشه و تجارت حقی است که به طور تدریجی و به مرور زمان برای مستأجر محل کسب و پیشه و تجارت بوجود می آید در نتیجه بعـد از اینکـه مستـأجر مدت زیادی در ملک استیجـاری فعالیت نمود و اعتبار و مشتـریان ثابتی به دست آورد، حقی برای او بوجود می آید که به آن حق کسب و پیشه و تجارت می گویند.

 

یکی از مهمترین مواردی که جهت استفاده از حق کسب و پیشه و سرقفلی می بایست در عقد اجاره به آن تـوجه کرد آن است که روابط موجر و مستأجر بر اساس کدام قانون و تحـت چه شرایطی تنظیم میشود. در قانون روابط موجر و مستأجر سال ۱۳۷۶ سرقفلی پیش بینی شده است اگر قرارداد اجاره ای قبل از سال ۱۳۷۶ باشد مستأجر میتواند از حق کسب و پیشه استفاده کند، حتی اگر ابتدای قرارداد اجاره مبلغی به عنوان سر قفلی پرداخت نکرده باشد و صرف اینکه مستأجر اعتبار و مشتری پیدا کرده است کافیست تا بتواند تقاضای حق کسب و پیشه کند اما اگر قرارداد اجاره بعد از سال ۱۳۷۶ باشد حتماً باید ابتدای امر مبلغی از طرف مستاجر به موجر بابت سرقفلی پرداخت شود وگرنه در هیچ شرایطی مستأجر نمی تواند از حق کسب و پیشه استفاده کند.

این مطلب را به اشتراک بگذارید:

افزودن دیدگاه