حساب بانک‌ها بازهم قرمز شد

0
73

صورت های مالی منتشره بانک مرکزی از عملکرد بانک ها تا پایان اردیبهشت امسال بیانگر رشد بدهی آنها به بانک مرکزی است؛ به گونه‌ای که در دو ماهه ابتدایی امسال حدود ۶۰۰۰ میلیارد تومان به بانک مرکزی بدهکار شده اند و رقم این بدهی از حدود ۸۳ هزار میلیارد تومان پایان سال گذشته به بیش از ۸۹ هزار میلیارد تومان افزایش یافته است.

این در حالی است که تا پایان سال گذشته، مجموع بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی به حدود ۸۳ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان رسیده بود که گرچه نسبت به چند دوره قبل با رشد قابل توجهی همراه بود ولی نسبت به سال  ۱۳۹۳ گذشته کاهش یافته بود.

بانک‌ها توانسته بودند تا حدود ۲۰۰۰ میلیارد تومان از بدهی ۸۵ هزار و ۸۰۰ میلیاردی خود به بانک مرکزی را تا آخر سال ۱۳۹۴ تسویه کنند. این کاهش  بی تاثیر از کنترل ناشی از راه اندازی چکاوک (مبادله الکترونیک چک) در شبکه بانکی و همچنین برخورد با تخلفات انضباطی بانک‌ها نبوده است.

اما ظاهرا روال تازه بانک‌ها در اضافه برداشت از بانک مرکزی و خرج منابع  چندان دوام نیاورد و در دوماهه ابتدایی امسال تا سه برابر آنچه (۲۰۰۰ میلیارد تومان) حسابشان را تا آخر سال قبل تسویه کرده بودند، بدهکار و تا ۶۰۰۰ میلیارد تومان به آن اضافه کرده است تا حساب آنها نزد بانک مرکزی بازهم قرمز باقی بماند.

این در حالی است که حجم تسهیلات دهی بانک‌ها با توجه به تنگنای مالی که با آن درگیر هستند از جمله دلایل روی آوری آنها به منابع بانک مرکزی است که البته این بانک پیش‌تر نیز در این باره هشدار داده بود، چراکه اضافه برداشت بانک‌ها بر رشد پایه پولی اثرگذار بوده و می تواند خطری برای تاثیرگذاری بر تورم و رشد آن باشد.

این مطلب را به اشتراک بگذارید:

افزودن دیدگاه