سهم ۵١ درصدی امریکا از بازارها مالی دنیا

0
70
اين تصوير پاسخي براي اين سوْال است كه چرا بحران مالي در آمريكا ميتواند ركود جهاني را ايجاد نمايد.
این مطلب را به اشتراک بگذارید:

افزودن دیدگاه