کنترل کردن را یاد بگیرید

0
134

کنترل کردن را یاد بگیرید

هر کارمندی منحصر به فرد است، لذا یک روش کنترل ممکن است بر کارمندی موفق باشد و بر دیگری نباشد.
کارمندهای تازه و بی تجربه، طبیعتا به توجه و کمک بیشتری احتیاج دارند تا کارمندانی که در کار خود جا افتاده اند. تشخیص با شماست.
کارمندان کهنه کار نیازی به آن توجه روز به روزی ندارند که کارمندان کم تجربه تر دارند. در واقع اگر بخواهید زیادی در کنترل کار پا پی آنها شوید ممکن است مانع شما شوند و یا حتی کارشکنی کنند.

این مطلب را به اشتراک بگذارید:

افزودن دیدگاه