کنترل کردن را یاد بگیرید

0
73

کنترل کردن را یاد بگیرید

هر کارمندی منحصر به فرد است، لذا یک روش کنترل ممکن است بر کارمندی موفق باشد و بر دیگری نباشد.
کارمندهای تازه و بی تجربه، طبیعتا به توجه و کمک بیشتری احتیاج دارند تا کارمندانی که در کار خود جا افتاده اند. تشخیص با شماست.
کارمندان کهنه کار نیازی به آن توجه روز به روزی ندارند که کارمندان کم تجربه تر دارند. در واقع اگر بخواهید زیادی در کنترل کار پا پی آنها شوید ممکن است مانع شما شوند و یا حتی کارشکنی کنند.

این مطلب را به اشتراک بگذارید:

افزودن دیدگاه