0
44

برنامه مالکیت سهام کارکنان دریک استارتاپ (Employee Stock Ownership Plan)

اهمیت ESOP در مراحل مختلف چرخه عمر استارتاپ

اعطای سهام تشویقی به کارمندان یک استارتاپ‌ بسته به این که استارتاپ در چه مرحله‌ای از چرخه عمر خود قرار دارد.

۱- مرحله Pre-seed:

در این مرحله با توجه به اینکه اساساً محصول قابل اتکایی وجود ندارد ESOP اهمیت چندانی ندارد. ضمن اینکه در این زمان بنیان‌گذاران درگیر ساخت و آزمایش محصول هستند و فرصتی برای واگذاری سهام به کارکنان ندارند.

 

 ۲- مرحله Seed:

این مرحله بدون تخصیص سهام کارکنان می‌تواند پایان یابد، اما سرمایه‌گذاران ترجیح می‌دهند که قبل از ورود خود به این مرحله از تأمین سرمایه، سهام مربوط به کارکنان کنار گذاشته شده باشد تا سهام سرمایه‌گذاران رقیق نشود.

 

 ۳- مرحله Early Stage:

در این مرحله سهام مورد نیاز برای حوضچه سهام، حتما باید کنار گذاشته شده باشد. سرمایه‌گذاران در این مرحله نگران استخدام افراد کلیدی برای استارتاپ هستند و برای اطمینان دادن به آنان، در این مرحله لزوم این برنامه به شدت احساس می‌شود.

 

 ۴- مرحله Late Stage:

در این مرحله باید حجم سهام کنار گذاشته شده و میزان اعطای سهام بر اساس سطوح سازمانی کارمندان استاندارد شده باشد. همچنین با توجه به رشد خوب استارتاپ تا این مرحله، نیروهای جدیدی به آن اضافه شده که باید به این کارمندان نیز سهام تعلق گیرد.

 

 ۵- دوران بلوغ:

استارتاپ به شدت رشد کرده و سرعت جذب نیرو افزایش زیادی یافته است. احتمالاً میزان سهام کنار گذاشته شده برای کارمندان در حال اتمام است. بخش زیادی از سهامی که برای برنامه اعطای سهام به کارمندان کنار گذاشته شده تمام شده است، اما اندک سهام باقی مانده بسیار ارزشمند است و از آن برای جذب کارکنان جدید استفاده می‌شود.

 

این مطلب را به اشتراک بگذارید:

افزودن دیدگاه